Aanmelden uitsluitend voor noodopvang vanaf 16 december