Aanmelden uitsluitend voor noodopvang

Noodopvang is alleen beschikbaar, indien u werkzaam bent in een cruciaal beroep of er sprake is van kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Gezien de drukte op de noodopvang doen we hierbij nogmaals een dringend beroep op u alleen gebruik te maken van deze noodopvang als er echt geen geschikte alternatieven voorhanden zijn.